Zatrudnianie młodocianych

W świetle kodeksu pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zatrudnianie młodocianych

W świetle kodeksu pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Ustawowa definicja osoby młodocianej obejmuje zatem okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających osiągnięcie przez nią pełnoletniości.

Zatrudnianie a wiek

Zgodnie z art. 22 §2 kodeksu pracy, 

pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat

. Z kolei, wobec  art. 190 §2 kodeksu pracy, 

zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat

. Powyższe oznacza, że - co do zasady - pracodawca może nawiązać stosunek pracy z osobą pełnoletnią, tj. która ukończyła 18 lat, jednakże dopuszczalne jest zatrudnianie także osób poniżej tego wieku, lecz tylko pod pewnymi warunkami, przy czym zatrudnienie osoby poniżej 16 roku życia jest - generalnie - zabronione („generalnie”, gdyż w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, przewidziano jednak wyjątki, kiedy możliwe jest zatrudnienie takiej osoby).


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Zatrudnianie młodocianych" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: