Zakaz konkurencji

Przepisy prawa pracy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę, niemniej jednak, w przepisach rozdziału IIa kodeksu pracy uregulowano także określony zakaz obciążający pracownika - zakaz konkurencji.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zakaz konkurencji

Przepisy prawa pracy nakładają szereg obowiązków na  pracodawcę, niemniej jednak, w przepisach rozdziału IIa kodeksu pracy uregulowano także określony zakaz obciążający pracownika - zakaz konkurencji.

Zakaz konkurencji może dotyczyć zarówno pracownika wobec pracodawcy, jak i byłego pracownika wobec byłego pracodawcy już po ustaniu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji pracownika wobec pracodawcy

Zgodnie z art. 1011 §  1 kodeksu pracy, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przez zakaz konkurencji należy zatem rozumieć zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, zakaz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Wynikająca z powołanego przepisu działalność czy też świadczenie konkurencyjne może przejawiać się zatem w postaci prowadzenia działalności konkurencyjnej (np. pracownik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), jak też pozostawania w stosunku z innym podmiotem - bądź w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, bądź w stosunku innego rodzaju (np. na podstawie umowy zlecenie). Działalność konkurencyjna występuje zasadniczo wtedy, gdy oba podmioty zajmują się produkcją takich samych lub zbliżonych (o charakterze substytucyjnym) dóbr lub usług. Dla istnienia stosunku konkurencyjności wystarczy częściowe pokrywanie się choćby tylko potencjalnych zakresów działalności i dlatego rodzaje działalności zakazanej oraz zakres zakazanych działań konkurencyjnych powinny być skonkretyzowane w zawartej przez strony umowie o zakazie konkurencji.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Zakaz konkurencji" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: