Władza rodzicielska, prawa i obowiązki rodziców oraz skutki ich naruszenia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że każde dziecko, do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Władza rodzicielska, prawa i obowiązki rodziców oraz skutki ich naruszenia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że każde dziecko, do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom na równi. Kodeks przewiduje wyjątki od tej reguły w sytuacjach, w których dobro dziecka mogłoby być zagrożone. Władza rodzicielska może być wtedy zawieszona lub ograniczona. Sąd może również całkowicie pozbawić jedno lub obydwoje rodziców władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska - obejmuje ogół praw i obowiązków, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice (małoletnim jest dziecko poniżej osiemnastego roku życia). Zwykle władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, natomiast jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu.  W sytuacji gdy władza nie przysługuje żadnemu z rodziców, albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę (gdy np. rodzice nie żyją lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej na mocy wyroku sądu).

W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd  opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, aby ułatwić obojgu rodzicom jego wychowywanie. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Zasadą jest również to, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.  Sąd ma także możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Sąd może orzec o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym, orzekającym separację lub unieważnienie małżeństwa. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może następnie zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Władza rodzicielska, prawa i obowiązki rodziców oraz skutki ich naruszenia." z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: