Ugoda

Zgodnie z brzmieniem art. 917 kodeksu cywilnego, przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego po to, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Ugoda

Zgodnie z brzmieniem art. 917 kodeksu cywilnego, przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego po to, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugoda jest obecnie szybkim i skutecznym sposobem rozwiązywania sporów, jest rodzajem dwustronnej umowy pomiędzy stronami, które mając sporne interesy rezygnują z klasycznej formy sporu na rzecz wzajemnych ustępstw, które prowadzą do szybszego zakończenia postępowania.

Po zawarciu ugody, możliwe jest uchylenie się od jej skutków, jeżeli strona zgodziła się na jej zawarcie pod wpływem błędu. Jest to jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie powstałyby, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Nie można natomiast uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została ona zawarta w złej wierze. Oznacza to, że jeśli jedna ze stron znajdzie dokumenty czy inne dowody, dzięki którym byłaby w stanie wygrać postępowanie sądowe gdyby nie doszło do zawarcia ugody, a ugodę zawarła gdyż nie była pewna ewentualnego rozstrzygnięcia, to taka sytuacja nie będzie skuteczną podstawą do powołania się na błąd.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Ugoda" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: