Sąd cywilny. Postępowanie i dowody (w tym nagrania i podsłuchy), klauzula wykonalności i egzekucja

Postępowanie przed sądem cywilnym normuje głównie kodeks postępowania cywilnego, natomiast przepisy prawa materialnego, czyli przepisy na których sądy opierają swoje rozstrzygnięcia znajdują się także między innymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie pracy czy ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Sąd cywilny. Postępowanie i dowody (w tym nagrania i podsłuchy), klauzula wykonalności i egzekucja

Postępowanie przed sądem cywilnym normuje głównie kodeks postępowania cywilnego, natomiast przepisy prawa materialnego, czyli przepisy na których sądy opierają swoje rozstrzygnięcia znajdują się także między innymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie pracy czy ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Sprawami, które są rozstrzygane w postępowaniu cywilnym są zarówno sprawy rozwodowe, alimentacyjne, odszkodowawcze, pracownicze, gospodarcze, związane z prawem własności , zasiłkami, emeryturami, rentami itp..

W ramach postępowania przed sądem cywilnym możemy wyróżnić postępowanie procesowe i nieprocesowe. Postępowanie procesowe jest klasyczną formą prowadzenia sporu dla większości spraw, występują w nim powód i pozwany, a sprawa jest wszczynana przez wniesienie pozwu. Cechą charakterystyczną tego postępowania jest występowanie sporu i sprzecznych interesów stron. W postępowaniu nieprocesowym natomiast, nie zawsze musi występować spór. Niekiedy strony dążą do podobnego rozstrzygnięcia jednakże nie mają pomysłu jak rozwiązać daną sytuację. W tym postępowaniu strony nazywa się mianem wnioskodawcy i uczestników, natomiast sprawa zapoczątkowywana jest przez złożenie wniosku o określonej treści do sądu. Sprawami rozpoznawanymi w trybie nieprocesowym są miedzy innymi sprawy o przysposobienie, o wpis w księdze wieczystej


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Sąd cywilny. Postępowanie i dowody (w tym nagrania i podsłuchy), klauzula wykonalności i egzekucja" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: