Rozwiązanie umowy o pracę

W świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, rozróżnić można cztery sposoby rozwiązania umowy o pracę.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Rozwiązanie umowy o pracę

W świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, rozróżnić można cztery sposoby rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art.  30 §  1 kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); z upływem czasu, na który była zawarta.W świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, rozróżnić można cztery sposoby rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art.  30 §  1 kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); z upływem czasu, na który była zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest przejawem zgodnej woli pracownika i pracodawcy, którzy wspólnie postanawiają o zakończeniu stosunku pracy. Porozumienie może zostać dokonane w każdym czasie i w dowolnej formie oraz powinno zawierać uzgodnienie co do wszystkich okoliczności i wchodzących w grę roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy (z uwzględnieniem jednak przepisów prawa pracy służących ochronie pracownika). Warto określić w takim porozumieniu także termin rozwiązania umowy o pracę.Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest przejawem zgodnej woli pracownika i pracodawcy, którzy wspólnie postanawiają o zakończeniu stosunku pracy. Porozumienie może zostać dokonane w każdym czasie i w dowolnej formie oraz powinno zawierać uzgodnienie co do wszystkich okoliczności i wchodzących w grę roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy (z uwzględnieniem jednak przepisów prawa pracy służących ochronie pracownika). Warto określić w takim porozumieniu także termin rozwiązania umowy o pracę.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Rozwiązanie umowy o pracę" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: