Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość zawarcia przez małżonków, bądź przez osoby zamierzające dopiero zawrzeć małżeństwo umowę majątkową.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość zawarcia przez małżonków, bądź przez osoby zamierzające dopiero zawrzeć małżeństwo umowę majątkową, w której ustanowią rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W języku codziennym taka umowa znana jest jako intercyza. Jej istota polega na tym, zarówno majątek małżonków zgromadzony przed zawarciem małżeństwa jak i po, pozostaje majątkiem osobistym małżonka. Do zawarcia intercyzy wymagana jest forma aktu notarialnego co oznacza, że sporządzenie jej w formie zwykłej pisemnej umowy spowoduje, że będzie ona nie ważna. Zasadą w polskim prawie rodzinnym jest, że po ślubie pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Aby tak się stało nie trzeba podpisywać żadnych umów, dzieje się tak z mocy prawa. Rozdzielność majątkowa jest dobrowolnym rozwiązaniem, na które mogą zdecydować się małżonkowie wobec czego wymagana jest do tego szczególna forma- umowa w formie notarialnej. Wspólnota majątkowa różni się natomiast tym, że wszystko co małżonkowie nabędą w czasie trwania małżeństwa pozostaje ich wspólną własnością (wyłączone ze wspólności majątkowej jest jedynie to co nabyli oddzielnie przed zawarciem małżeństwa, a także majątek pochodzący ze spadków i darowizn zapisanych na jednego z nich). Istnieje kilka modeli intercyzy- nie zawsze jest to wprowadzenie pełnej rozdzielności majątkowej. Można także, wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. może zostać zawarta albo przez małżonków, albo przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. W tym drugim przypadku zawarcie małżeństwa stanowi tzw. warunek prawny skuteczności intercyzy co znaczy, że umowa ta zacznie obowiązywać dopiero po zawarciu małżeństwa.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: