Pracownica ciężarna i rodzicielstwo

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

Pracownica ciężarna i rodzicielstwo

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Pracownica ciężarna i rodzicielstwo

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wykaz powyższych prac określony został w rozporządzeniu, gdzie sprecyzowano te prace w odniesieniu do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, dzieląc je na następujące kategorie: prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem towarów, prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, prace w narażeniu na hałas lub drgania, prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego, prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi. Do powyższych prac zaliczyć można przykładowo prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą czy  prace w pozycji wymuszonej.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w wykazie, musi przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy (gdy praca ta jest wzbroniona bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne) lub dostosować warunki pracy do określonych wymagań lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy, a gdy jest to niemożliwe lub niecelowe musi przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy (w pozostałych przypadkach lub gdy przeciwwskazania wynikają z orzeczenia lekarskiego). Gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy, z kolei pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Pracownica ciężarna i rodzicielstwo" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: