Odsetki i zasady ich naliczania

Pod pojęciem odsetek rozumie się zasadniczo dwa znaczenia tego pojęcia. Odsetki mogą bowiem stanowić wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału bądź przyjąć niejako postać sankcji za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Odsetki i zasady ich naliczania

Pod pojęciem odsetek rozumie się zasadniczo dwa znaczenia tego pojęcia. Odsetki mogą bowiem stanowić wynagrodzenie za korzystanie przez pewien czas z cudzego kapitału bądź przyjąć niejako postać sankcji za opóźnienie w zapłacie wymagalnej już sumy pieniężnej. Wymagalność oznacza, że minął już termin płatności pewnej kwoty i wierzyciel - osoba, która udzieliła pożyczki może od tego momentu na drodze prawnej domagać się jej zwrotu.

Można więc mówić o odsetkach:

a.       kapitałowych - które są wynagrodzeniem za korzystanie z pieniędzy danej osoby dla tej osoby (tzw. zwykłe odsetki);

b.      za opóźnienie – które są rekompensatą za spóźnianie się z uregulowaniem świadczenia pieniężnego.

Równoległe do podziału na odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie funkcjonuje także podział na odsetki ustawowe i odsetki maksymalne. W przypadku odsetek ustawowych, wyróżnić można "zwykłe" odsetki ustawowe oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Podobnie w przypadku odsetek kapitałowych ustawodawca posługuje się pojęciem odsetek maksymalnych  i odsetek maksymalnych za opóźnienie.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Odsetki i zasady ich naliczania" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: