Sprawy karne

  • 29 Porad
  • 3894 Obejrzeń
  • 36 Załączników
2:08 2:08 2:08 2:08 2:08 Oszustwo
Oszustwo
Sprawy karne 546 obejrzeń
załączników: 2
4 paź 2018
2:07 Stalking
Stalking
Sprawy karne 560 obejrzeń
załączników: 1
17 wrz 2018
1:59 Warunkowe umorzenie i złagodzenie kary
Warunkowe umorzenie i złagodzenie kary
Sprawy karne 228 obejrzeń
załączników: 2
14 wrz 2018
1:40 1:40 Niszczenie informacji
Niszczenie informacji
Sprawy karne 216 obejrzeń
załączników: 2
14 wrz 2018
1:30 Pozbawienie wolności
Pozbawienie wolności
Sprawy karne 102 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
2:12 Przestępstwa popełnione za granicą
Przestępstwa popełnione za granicą
Sprawy karne 125 obejrzeń
załączników: 2
14 wrz 2018
2:14 Niealimentacja
Niealimentacja
Sprawy karne 89 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:25 Naruszenie miru domowego
Naruszenie miru domowego
Sprawy karne 89 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:21 Przestępstwa na szkodę wierzycieli
Przestępstwa na szkodę wierzycieli
Sprawy karne 89 obejrzeń
załączników: 2
14 wrz 2018
1:40 Groźba karalna, zmuszenie
Groźba karalna, zmuszenie
Sprawy karne 97 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:38 Przestępstwa komputerowe
Przestępstwa komputerowe
Sprawy karne 80 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:44 Przestępstwa zniesławienia i zniewagi
Przestępstwa zniesławienia i zniewagi
Sprawy karne 78 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:28 Utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody
Utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody
Sprawy karne 82 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:39 Fałszerstwo
Fałszerstwo
Sprawy karne 91 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:17 Oszustwo ubezpieczeniowe
Oszustwo ubezpieczeniowe
Sprawy karne 86 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:36 Przestępstwa przeciwko środowisku
Przestępstwa przeciwko środowisku
Sprawy karne 88 obejrzeń
załączników: 2
14 wrz 2018
1:26 Wandalizm
Wandalizm
Sprawy karne 93 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:39 Udział w bójce lub pobiciu
Udział w bójce lub pobiciu
Sprawy karne 79 obejrzeń
załączników: 1
14 wrz 2018
1:22 1:22 Narażenie na niebezpieczeństwo oraz narażenie na zarażenie
2:03 Zasady odpowiedzialności karnej
Zasady odpowiedzialności karnej
Sprawy karne 84 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:37 Znęcanie się
Znęcanie się
Sprawy karne 91 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:50 Przedawnienie karalności przestępstw i roszczeń cywilnych
1:27 Proces karny
Proces karny
Sprawy karne 79 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:28 Kary i środki karne oraz zasady ich wymierzania
Kary i środki karne oraz zasady ich wymierzania
Sprawy karne 245 obejrzeń
załączników: 2
13 wrz 2018
1:24 1:24 Poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy
1:15 1:15 Uchylenie odpowiedzialności karnej - kontratypy
Uchylenie odpowiedzialności karnej - kontratypy
Sprawy karne 74 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:37 Śledztwo i dochodzenie policji
Śledztwo i dochodzenie policji
Sprawy karne 82 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:19 1:19 1:19 Paserstwo. Obrót nielegalnymi kopiami programu komputerowego.
1:39 1:39 1:39 Nieudzielenie pomocy
Nieudzielenie pomocy
Sprawy karne 85 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018