Praca

  • 17 Porad
  • 587 Obejrzeń
  • 18 Załączników
1:43 1:43 Zatrudnianie młodocianych
Zatrudnianie młodocianych
Praca 80 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
2:13 2:13 Zakaz konkurencji
Zakaz konkurencji
Praca 71 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
2:02 2:02 Wypadek pracownika
Wypadek pracownika
Praca 45 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:38 1:38 Ustalenie istnienia stosunku pracy
Ustalenie istnienia stosunku pracy
Praca 22 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:30 1:30 1:30 Sąd pracy
Sąd pracy
Praca 27 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:33 1:33 Powierzenie mienia, rozliczenie i odpowiedzialność materialna pracownika
2:18 2:18 Odszkodowania z zakresu prawa pracy
Odszkodowania z zakresu prawa pracy
Praca 23 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:53 1:53 Odprawy i świadczenia związane z delegacją
Odprawy i świadczenia związane z delegacją
Praca 18 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:57 1:57 Uprawnienia pracownika/pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę
1:10 1:10 1:10 Świadectwo pracy
Świadectwo pracy
Praca 21 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
Pracownica ciężarna i rodzicielstwo
Pracownica ciężarna i rodzicielstwo
Praca 29 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:34 1:34 Kary porządkowe i tryb odwoławczy
Kary porządkowe i tryb odwoławczy
Praca 27 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:32 1:32 Urlop
Urlop
Praca 29 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:30 1:30 Umowa o pracę
Umowa o pracę
Praca 24 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:46 1:46 Rozwiązanie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę
Praca 29 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
2:10 2:10 2:10 Dyskryminacja i mobbing
Dyskryminacja i mobbing
Praca 51 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018