Praca

  • 17 Porad
  • 1810 Obejrzeń
  • 18 Załączników
1:43 1:43 Zatrudnianie młodocianych
Zatrudnianie młodocianych
Praca 195 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
2:13 2:13 Zakaz konkurencji
Zakaz konkurencji
Praca 204 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
2:02 2:02 Wypadek pracownika
Wypadek pracownika
Praca 130 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:38 1:38 Ustalenie istnienia stosunku pracy
Ustalenie istnienia stosunku pracy
Praca 75 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:30 1:30 1:30 Sąd pracy
Sąd pracy
Praca 88 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:33 1:33 Powierzenie mienia, rozliczenie i odpowiedzialność materialna pracownika
2:18 2:18 Odszkodowania z zakresu prawa pracy
Odszkodowania z zakresu prawa pracy
Praca 84 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:53 1:53 Odprawy i świadczenia związane z delegacją
Odprawy i świadczenia związane z delegacją
Praca 78 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:57 1:57 Uprawnienia pracownika/pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę
1:10 1:10 1:10 Świadectwo pracy
Świadectwo pracy
Praca 75 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
Pracownica ciężarna i rodzicielstwo
Pracownica ciężarna i rodzicielstwo
Praca 93 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:34 1:34 Kary porządkowe i tryb odwoławczy
Kary porządkowe i tryb odwoławczy
Praca 83 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:32 1:32 Urlop
Urlop
Praca 99 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:30 1:30 Umowa o pracę
Umowa o pracę
Praca 90 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
1:46 1:46 Rozwiązanie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę
Praca 88 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018
2:10 2:10 2:10 Dyskryminacja i mobbing
Dyskryminacja i mobbing
Praca 117 obejrzeń
załączników: 1
13 wrz 2018