Kary porządkowe i tryb odwoławczy

Kierownicza funkcja pracodawcy w stosunku do pracowników umożliwia stosowanie kar porządkowych w celu utrzymania zasad porządku i organizacji pracy w zakładzie pracy.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Kary porządkowe i tryb odwoławczy

Kierownicza funkcja pracodawcy w stosunku do pracowników umożliwia stosowanie kar porządkowych w celu utrzymania zasad porządku i organizacji pracy w zakładzie pracy. Pracodawca wprowadzając zasady dotyczące porządku i organizacji pracy, wydaje regulamin pracy lub zarządzenia wewnętrzne, które są przekazywane pracownikom do stosowania. Muszą być one przestrzegane przez pracowników, natomiast nie stosowanie się do nich może być podstawą do zastosowania kar porządkowych. Nie chodzi tutaj o tyle, iż pracownik źle wykonuje swoją pracę, a o to, że świadczy swoją pracę nie przestrzegając reguł obowiązujących na terenie zakładu pracy ( art. 108 § 1 KP ).

Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący , co oznacza, że od tej zasad nie może być żadnych odstępstw wprowadzonych w przepisach  wewnątrzzakładowych, ustalanych przez pracodawcę.

Katalog kar regulaminowych (porządkowych), które pracodawca może nakładać na pracowników, jest zamknięty. Pracodawca nie ma prawa rozszerzać tego katalogu.  Może jednak stosować wobec pracowników środki dyscyplinujące, których formalnie nie można zaliczyć do kar porządkowych. W świetle obowiązujących przepisów prawa pracy środkiem dyscyplinującym jest np. wypowiedzenie warunków płacy.  


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Kary porządkowe i tryb odwoławczy" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: