Hipoteka

Zgodnie z brzmieniem art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Hipoteka

CO TO JEST HIPOTEKA?

Zgodnie z brzmieniem art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Wierzyciel - jest to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia (najczęściej zapłaty długu) od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy czyli np. uprzednio zawarta umowa lub orzeczenie sądu.

Wierzytelność - przysługuje wierzycielowi w stosunku do dłużnika i wynika z jakiegoś stosunku zobowiązaniowego pomiędzy nimi – np. z umowy, orzeczenia sądu.

Hipoteka może obciążać całą nieruchomość lub jej ułamkową część, a dla jej skuteczności konieczne jest wpisanie tego obciążenia do księgi wieczystej. W innym przypadku wierzyciel nie będzie mógł się powoływać na fakt istnienia hipoteki. W praktyce hipoteka oznacza, że jeżeli ktoś ma wobec naszej osoby dług, który bądź to w porozumieniu lub bez porozumienia na mocy np. orzeczenia sądu (hipoteka przymusowa) zabezpieczyliśmy hipoteką na nieruchomości, to w przypadku gdy nie będzie on dobrowolnie spłacać należności względem nas - swojego wierzyciela, będziemy mogli domagać się egzekucji tej należności z należącej do niego nieruchomości.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Hipoteka" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: