Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zawarte zostały pytania i odpowiedzi dotyczące systemu, a także kalendarium przedstawiające kolejne kroki, które powinny zostać dokonane, aby zaczął on działać od stycznia 2016 r. (nieodpłatna pomoc prawna).

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Czy pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna?

Tak, cały zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest bezpłatny.

Gdzie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punktach określanych przez jednostki samorządu terytorialnego i usytuowanych w gminnych lub powiatowych lokalach.

Jakie jest hasło do pobranego załącznika?

Hasłem do każdego załącznika, zakupionego z danego konta, jest adres email używany przy logowaniu.