Dobra osobiste i ich ochrona

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Dobra osobiste i ich ochrona

Artykuł 23 kodeksu cywilnego stanowi, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Wyliczone przez kodeks dobra osobiste mają charakter tzw. katalogu otwartego co oznacza, że stanowią tylko przykładowe wyliczenie. Jeżeli dana osoba uważa, że jej dobro osobiste zostało naruszone, pomimo, że nie zostało ono wymienione przez kodeks cywilny, sąd w postępowaniu bada czy dane odczucie można potraktować jako dobro osobiste i czy doszło do jego naruszenia. Takim dobrem może być bowiem wszystko, co dla danej osoby jest jej indywidualną wartością, uczuciem, wyrazem jej odrębności i niezależności. Powinny to być wartości akceptowane przez społeczeństwo, zgodne z dobrymi obyczajami i szeroko rozumianą kulturą. Nie oznacza to jednak, że odmienności kulturowe lub religijne nie będą podlegały ochronie, chodzi o to, by nie naruszały one uczuć czy poczucia moralności innych osób.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Dobra osobiste i ich ochrona" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: