Czyny niedozwolone, odszkodowanie, produkt niebezpieczny

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 KC). Artykuł 415 KC jest ogólnym przepisem umożliwiającym nałożenie obowiązku naprawienia szkody na podmiot, który wyrządził ją ze swojej winy.

Oceń film:

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Zarejestruj się bezpłatnie (~18 sek.) aby otrzymać dostęp do pełnej funkcjonalności.Aby zarejestrować konto kliknij tutaj.

Sprawdź dodatkowe materiały jakie przygotowaliśmy dla Ciebie

Czyny niedozwolone, odszkodowanie, produkt niebezpieczny

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 KC). Artykuł 415 KC jest ogólnym przepisem umożliwiającym nałożenie obowiązku naprawienia szkody na podmiot, który wyrządził ją ze swojej winy. Wyrządzenie szkody przez czyn niedozwolony skutkuje zaistnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej (deliktowej). Tej rodzaj  odpowiedzialności odróżnia się w polskim prawie od odpowiedzialności kontraktowej tym, że dla zaistnienia obowiązku naprawienia szkody wymaga się, aby szkoda była wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego wcześniej między stronami stosunku zobowiązaniowego, czyli np. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Czyn niedozwolony stanowi zatem określone działanie lub zaniechanie, rodzące odpowiedzialność za szkodę, jeśli da się stwierdzić, iż szkoda jest jego zwykłym następstwem, a zatem jeśli między czynem tym a szkodą występuje adekwatny związek przyczynowy.


Materiał płatny

Dowiedz się więcej na temat "Czyny niedozwolone, odszkodowanie, produkt niebezpieczny" z profesjonalnego opracowania

Materiały dostępnę od razu po zakupie, koszt jednego materiału to 49 zł

Klasyczna porada u prawnika może być kilka razy droższa, wartość pakietu 2500 zł!


Prosimy się zalogować lub zarejestrować przed korzystaniem z serwisu

Logowanie Rejestracja


Pozostali użytkownicy oglądali również porady: