Jadąc motocyklem 30 letni Piotr został potrącony przez samochód osobowy wyjeżdżający z bocznej uliczki.

Skutkiem wypadku było wieloodłamowe złamanie otwarte lewej nogi, która po dwóch operacjach i kilkumiesięcznym leczeniu uległa skróceniu o ok. 2 cm, poważnie ograniczając przy tym pierwotną sprawność. Poszkodowany stracił możliwość wykonywania prac wymagających sprawnego poruszania się, co wiązało się poważnym utrudnieiem możliwości wykonywania jego pracy i pogorszeniem perspektyw zawodowych w przyszłości. Poczucie własnej wartości uległo silnej degradacji w obliczu długotrwałej rehabilitacji i poczuca zależności od innych. Wywołało to długotrwałe napięcie psychiczne i frustrację.

 

Towarzystwo ubezpieczeń, z którego usług korzystał sprawca wypadku, wypłaciło odszkodowanie w kwocie 20 000 zł nie godząc się na przyjęcie dalszej odpowiedzialności. Małżonka Piotra poprosiła o pomoc prawników z zespołu Prawomocni, którzy dokonali wyceny cierpień Piotra oraz przeprowadzili proces sądowy w dwóch instancjach. W konsekwencji sąd przyznał Piotrowi odszkodowanie w kwocie dalszych 80 000 zł oraz ustalił odpowiedzialność finansową Towarzystwa ubezpieczeń za przyszłe powiłkania związane z uszczerbkiem na zdrowiu takie jak koszty leków, badań lekarskich i koniecznych dalszych rehabilitacji. Odszkodowanie pozwoliło Piotrowi na nowo zorganizować swoje życie i zmienić kwalifikacje zawodowe.